25.08.2018 kell 11 algusega toimub CBS materjalide tutvustamine ja ka müük. Valminud on õppematerjal Filipi kirja kohta. Valmimas Efesose kirja ja Apostlite tegudede kohta.

Seminar toimumiskoht on Tallinna Kristliku Vabakoguduse ruumes Mustamäe tee 18, Marja peatus.

Soovitav osavõtt kõigi koguduste liikmetel, kelle üheks ülesandeks on kodu-, piibli-, palve-,  rakugruppide jne juhtimine.

Õppevihikute hinnaks kujuneb 1€ tund. Sõltuvalt õppevihikutes tundide arvust ka õppevihiku hind.

Seminar on tasuta. Seminarile registreerimine EEA kodulehel aadressil http://www.allianss.ee/2018/07/01/cbs-materjali-tutvustusseminar/

Registreerimise viimane tähtaeg on 24.08.2018 kella 10ks.