Mis on CBS?

CBS on lühend järgmistest sõnadest “Community Bible Study”, eesti keelde tõlgituna “Kogukondlik piibliõpe”.


Column: 1

Community Bible Study lugu

Palve ja sügav igatsus aidata inimesi, Jumala Sõna uurimise kaudu, kasvada nende suhtes Jumalaga. Neil kahel asjal, on täna sama oluline osa selles, kes me oleme, kui siis kui kõik alguse sai. CBS sai alguse vastusena kogu südamest palutud palvetele ja igatsusele, et Issand annaks piibliõppe võimaluse kohalikele elanikele.

Column: 2

Nii sündis esimene CBS piibligrupp aastal 1975 Bethesdas, Marylandis, Ameerika Ühendriikides. Gruppi tuli üle 500 inimese erinevatest kirikutest ja kogudustest, et õppida Johannese evangeeliumi. Grupi õpetajaks oli Lee Campbell. Grupid levisid üle kogu riigi. Aastal 1979 alustas esimene grupp Londonis, Inglismaal. Veidi hiljem alustas järgmine rahvusvaheline grupp Peruus, siis Kanadas. Grupid levisid kui kulutuli.

Column: 3

CBS tegevus on järjest laienenud. Lisandunud on mitmeid õppematerjale ja tegevussuundi. Uusi gruppe sünnib jätkuvalt juurde. Hetkel on CBS tegev 6 kontinendil, 100 riigis, gruppides osaleb üle 500000 inimese ja materjale on tõlgitud enam kui 70-sse keelde. Oleme väga tänulikud Jumalale, kes on seda tööd õnnistanud. Tahame Teda kogu südamest armastada, teenida ja austada kõigega mida teeme.


Column: 1

Palve

Palve on osa meie DNA-st. Palve on alguspunkt. Sellest algab kõik – meie mõtteid, otsused ja teod.

Column: 2

Hoolimine

Soovime, et iga CBS grupis osaleja kogeks, et temast hoolitakse ja teda armastatakse. Et ta tunneks ennast grupis hästi – sõltumata tema taustast, haridusest, uskkondlikkust kuuluvusest, rahvusest, majanduslikust olukorrast, jne. Soovime tuua ühtsust erinevuste ja erimeelsuste keskele.

Column: 3

Uskkondlik aspekt

Me keskendume kristliku usu põhitõdedele, mitte uskkondlikele erinevustele. Kasvades armastuses ja austuses üksteise suhtes mõistame, et kristlased võivad omada erinevaid vaateid asjadest, mis ei ole päästeks hädavajalikud.


Column: 1

Meie
Põhiväärtused

Column: 2

>   Palvetame
>   Usaldame Jumalat
>   Usume, et Jumala Sõna muudab elusid
>   Laseme Pühal Vaimul end juhtida

Column: 3

>   Oleme piibliõpe kõigi jaoks ja hoolime kõigist
>   Juhime meeskondlikult, läbi teenimise
>   Teenime Kristuse ihu
>   Anname endast parima


CBS pakub materjale ja töövahendeid sügavaks süstemaatiliseks piibliõppeks grupis. CBS grupid on mõeldud kõigile ja kõikjal, võimalusi on väga palju. Gruppi võib alustada igas kogukonnas ja erinevates kohtades. On gruppe, mis saavad kokku kirikutes, kogudustes, kogukonnakeskustes, sotsiaalkeskustes, kultuurimajades, klubides, noortekeskustes, koolides, töökohtades, kodudes, kohvikutes ja mujal, isegi kinnipidamisasutustes. Grupid võivad olla erineva suurusega, alates väikesest 3 liikmelisest grupist kuni 60 ja enama liikmega grupini. CBS grupp on ka heaks jätkuks Alfa kursusele. Mitmed Alfa kursuse läbinud on leidnud CBS grupist loomuliku jätku vaimulikuks kasvuks. CBS on meeskondlik töö. Olgu tegu kiriku või paari kristlasega, kes tahavad mõjutada oma kogukonda, on oluline, et grupp oleks juhitud vähemalt 2 või 3 liikmelise meeskonna poolt.


 

 CBS Eesti

CBS töö Eestis kuulub CBS Euroopa alla, olles osa ka Community Bible Study rahvusvahelisest organisatsioonist. Teeme tihedat koostööd CBS Euroopa juhatusega ja CBS Soome meeskonnaga. Kohapeal koordineerib CBS Eesti tegevust koordinaator.

CBS on uskkondadest sõltumatu organisatsioon. Tahame teenida ja olla abiks ning teha koostööd kõigi kohalikke kristlikke kirikutega, kogudustega ja usuliste ühendustega. Tahame teenida kogu Kristuse ihu.

Kui olete CBS-st huvitatud pakume teile kahe tunnist “CBS tutvustust”. Kui otsustate alustada piibligrupiga, pakume koguduse juhtidele ja grupi eestvedajatele umbes nelja tunnist “CBS seminari”. Võtke meiega ühendust ja vaatame kuidas saame just teile abiks olla.


CBS grupid Eestis

Ka Eestis on juba CBS rühmad alustanud toodles.


 

Toetus

Nagu kõnekäänd ütleb, evangeelium on tasuta aga selle levitamine mitte. Nii on see ka meie puhul. Tegevuskulud, materjali tootmine ja kõik muu maksab.

Meie tegevuse toetuseks, võid alati teha vabatahtliku annetuse. Võta meiega ühendust ja anna oma soovist teada.
Täname südamest toetuse eest! Palume külvatud seemnele rohket lõikust ja Jumala õnnistust sinu üle!